Aanspraken en vergoedingen

Vooraf weten hoe en waarvoor u verzekerd bent

Het intakegesprek, de rugtest, de onderzoeken, behandelingen, trainingen, coaching en begeleiding van Holland Spine Centre worden veelal vergoed uit verschillende ‘potjes’.

Eerste of tweede lijn?
Waar het gaat om vergoedingen wordt er onderscheid gemaakt tussen onderzoek en behandelingen binnen de eerste lijn (eerstelijns psycholoog, zelfstandige fysio- of ergotherapeut) en binnen de tweede lijn (medisch specialistische zorg).

Eerste lijn

Eerstelijns zorg
Onder eerstelijns zorg verstaan we de consulten en behandelingen, die zelfstandig worden uitgevoerd door psycholoog, fysiotherapeut of ergotherapeut. In principe zijn deze direct toegankelijk zonder verwijzing van de huisarts. Vergoeding door uw zorgverzekeraar is afhankelijk van de door u gekozen verzekering en dient door uzelf te worden gecontroleerd voorafgaand aan uw behandeling.

Onze tarievenlijst vindt u hier.

De intake
De intake, het onderzoek en de rugtest worden door de fysiotherapeut afgenomen. Dit wordt door de zorgverzekeraar vergoed mits u voldoende aanvullend verzekerd bent.

Behandeling, begeleiding, coaching en training

Na de intake, het onderzoek en de rugtest wordt samen met u bepaald welk programma het meest geschikt is voor de aanpak van uw klachten.

In de meeste gevallen bestaat het programma uit behandeling, begeleiding, coaching en training. Binnen dit programma worden de behandelingen, begeleiding en coaching vergoed vanuit de aanvullende verzekering voor fysiotherapie.
Behandelingen van de ergotherapeut worden tot maximaal 10 uur vergoed uit de basisverzekering en komen ten laste van uw eigen risico. Sommige aanvullende verzekeringen geven een uitgebreidere vergoeding.
De trainingen die u uitvoert, worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Een trainingsprogramma bestaat uit 24 trainingen in 12 weken tijd en worden in groepsverband gegeven. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage van 10 euro per training.
Samenvattend
  • Onze behandeling, begeleiding, onderzoeken en training zijn altijd op maat.
  • Daar waar het gaat om individuele begeleiding door een fysiotherapeut en/of ergotherapeut, worden de kosten vergoed uit uw aanvullende verzekering, mits u voldoende aanvullend bent verzekerd.
  • Gaat u op consult bij onze psycholoog, orthopeed en / of neuroloog, geldt dat u een verwijzing van uw huisarts nodig heeft. De kosten worden dan vergoed vanuit uw basisverzekering.
  • Binnen het trainingsgedeelte werken wij altijd met 24 trainingen in 12 weken tijd, hiervoor geldt een eigen bijdrage van 10 euro per training.
Tweede lijn

Tweedelijns zorg
Onder tweedelijns zorg verstaan we de gespecialiseerde zorg onder leiding van een medisch specialist, die door een team van behandelaars wordt uitgevoerd. Dit team kan bestaan uit bijv. een revalidatiearts, psycholoog, fysiotherapeut en/of ergotherapeut, maar ook andere disciplines kunnen, indien noodzakelijk, worden toegevoegd.

Voor nadere informatie verwijzen wij naar International Spine Group.

Vrijblijvende kennismakingsafspraak? Wij nemen contact met u op.